Natisni Natisni

E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o.

(15)

Podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., ustanovljeno leta 2005 kot naslednik podjetja E-NET d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 1989, aktivno pa začelo delovati 1993 kot eno prvih svetovalnih podjetij na področju varstva okolja v Sloveniji. E-NET OKOLJE d.o.o. deluje na hitro razvijajočem in spreminjajočem se trgu okoljskih znanj, ki so potrebna za izboljševanje okoljskih standardov in za spremljanje domače in evropske zakonodaje na tem področju. S številnimi strokovnimi prispevki, javnimi sestanki in publiciranjem je podjetje tudi soustvarjalo aktualno okoljsko zakonodajo in izvedbeno prakso.

E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o.

Linhartova cesta 13

1000 Ljubljana

Telefon
01 2321 359
Fax
01 2321 361
Kontaktna oseba
Jorg Hodalič
TRR
SI56 3000 0000 0966 932
(Sberbank d.d.)
Matična št.
2084589000
ID za DDV
SI 19926987
Ponedeljek
8.00 - 16.00
Torek
8.00 - 16.00
Sreda
8.00 - 16.00
Četrtek
8.00 - 16.00
Petek
8.00 - 16.00
Sobota
Zaprto
Nedelja
Zaprto
Prazniki
Zaprto

Pošljite povpraševanje

Ime
E-mail
Telefon
Sporočilo
Danes je podjetje z osmimi redno zaposlenimi delavci (1 doktor znanosti, 3 magistri znanosti, 2 z visoko in 2 s srednjo izobrazbo) in številnimi visoko usposobljenimi zunanjimi sodelavci na področju varstva okolja med vodilnimi v Sloveniji in je sposobno izvesti naloge na naslednjih področjih:
• celovito okoljevarstveno svetovanje investitorjem, projektantom in lokalnim skupnostim
• izdelava vseh vrst poročil, revizij, strokovnih ocen in analiz s področja vplivov na okolje
• izdelava skrbnih pregledov s področja varstva okolja pred prodajo podjetij (Environmental Due Dilligence)
• izdelava prijav, vlog, poročil, sanacijskih in prilagoditvenih programov in razlaga BREF/BAT za področje IPPC/IED in SEVESO direktive
• pomoč in svetovanje pri pridobivanju različnih okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj ter gradbenih in uporabnih dovoljenj
• priprava in izvedba zahtevnejših seminarjev s področja varstva okolja in organizacija mednarodnih in nacionalnih strokovnih znanstvenih srečanj
• uvajanje okoljske zakonodaje EU v RS in okoljske analize okoljskih projektov, ki jih v Sloveniji financira GEF EBRD kreditna linija
• sodelovanje pri razvoju in podpora pri projektiranju in izvajanju bioloških čistilnih naprav za industrijo in komunalni sektor
• druge povezane dejavnosti, kot so organizacija meritev emisij v okolje, nadzor nad poskusnim obratovanjem, izdelava ocen ogroženosti, varnostnih načrtov ...
Storitve

Okoljevarstvena dovoljenja in soglasja in mednarodni okoljevarstveni projekti

Okoljevarstvena dovoljenja in soglasja
 • priprava vlog in potrebne dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za druge naprave po 82. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
 • svetovanje pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij
 • svetovanje pri pridobivanju vodnih soglasij, projektnih pogojev in vodnih dovoljenj
 • svetovanje pri pridobivanju naravovarstvenih pogojev in soglasij
 

Mednarodni okoljevarstveni projekti

 • vsebinsko ocenjevanje projektov za okoljske kredite za EBRD in domače banke
 • projekti uvajanja EU okoljske zakonodaje v RS in izven nje
 • projekti okoljevarstvene politike in strategije v RS in izven nje

Vplivi na okolje

 • izdelava poročil o vplivih na okolje
 • izdelava okoljskih poročil
 • izdelava revizij poročil o vplivih na okolje in okoljskih poročil
 • preverjanje skladnosti izvedenih del z okoljevarstvenimi ukrepi v poročilu o vplivih na okolje
 • izdelava analiz tveganja za onesnaženje vodnega telesa
 • izdelava strokovnih ocen vplivov na okolje
 • določitev vplivnih območij načrtovanih posegov in gradenj z vidika vplivov na okolje
 • izdelava načrtov ravnanja in gospodarjenja z odpadki
 • izdelava varnostnih analiz

Hrup in IPPC/SEVESO

HRUP - Izdelava modelov hrupa v skladu z veljavno zakonodajo in standardi za:
 • okoljska poročila
 • poročila o vplivih na okolju
 • okoljevarstvena dovoljenja
 • železniški in cestni promet
 • obratovanje gradbišča
 • industrijo in obrt
 • izdelava kart hrupa
 • študije hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zaščite
 • preverjanje zvočne zaščite stavb v fazi projektiranja
 
IPPC / SEVESO
 • priprava prijav in vlog
 • izdelava zasnove zmanjšanja tveganja za okolji
 • izdelava varnostnih poročil
 • zastopanje zavezancev v dogovarjanjih z MOP/ARSO
 • priprava in/ali pregledi sanacijskih in prilagoditvenih programov
 • razlaga BREF/BAT
 

Čistilne naprave in ostale storitve

Čistilne naprave

 • biološke čistilne naprave
 • skupne čistilne naprave
 • industrijske čistilne naprave
 • izdelava poslovnikov in obratovalnih dnevnikov

 

Ostalo

 • organizacija meritev emisij v okolje (zrak, vode, hrup, EMS, ocene odpadkov)
 • nadzor nad poskusnim obratovanjem
 • izdelava ocen ogroženosti
 • izdelava načrtov zaščite in reševanja
 • izdelava ADR varnostnih načrtov

Posvetujte se

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se