Natisni Natisni

Odvetniška pisarna Petek, d.o.o.

(15)

Nekonvencionalno, drugačno razmišljanje, izven ustaljenih okvirov. Iskanje in dokazovanje bistva zadev ter iskanje novih rešitev z uporabo teorije in domače ter tuje sodne prakse.

Odvetniška pisarna Petek, d.o.o.

Dunajska cesta 51

1000 Ljubljana

Telefon
01 436 43 80
Fax
01 436 43 81
Spletna stran
Kontaktna oseba
Marko Petek
TRR
SI56 6100 0000 9009 222
(Delavska hranilnica d.d.)
Matična št.
3679489000
ID za DDV
SI56047843

Pošljite povpraševanje

Ime
E-mail
Telefon
Sporočilo

Odvetniška pisarna Petek je specializirana na področju medijskega prava. Odvetnik Marko Petek je doktoriral s področja odgovornosti medijev za poseg v osebnostne pravice, prav tako ima pisarna izkušnje (prakso) na tem področju.

 

V odvetniški pisarni Petek se upajo trditi, da je njihova velika vrlina, da strankam povedo, kakšno stališče imajo o neki zadevi in ali se spor finančno in tudi sicer splača. Nemalokrat se namreč zgodi, da ni sporno ali bodo v sporu uspeli, sporno pa je, ali bodo stroški višji od dobljenega zneska tožbe (npr. odškodnine) ter ali bodo nekaj, kar so uspeli s tožbo, tudi lahko izterjali. Ravno s tega stališča imajo veliko pohval in priporočil strank, ki cenijo odkritost in to, da delajo v njihovo dobro, četudi s tem tvegajo lastni zaslužek. Držijo se namreč načela, da bo zadovoljna stranka, četudi v spor ne bo šla, dobro priporočilo za naprej in njihove izkušnje to tezo potrjujejo.

Storitve

Pogodbe / splošni pogoji poslovanja / pogajanja

Pogodbe

V pisarni sestavljajo različne pogodbe civilnega prava (prodajne, najemne, darilne, zastavne itd.) kot tudi gospodarske pogodbe (know how pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju, podjemne pogodbe, pogodbe o prenosu deležev, dogovore o nerazkrivanju itd.) Kot je bilo že omenjeno, je temeljno načelo pogodbenega prava pacta sunt servanda, ki pravi, da je sklenjene pogodbe potrebno spoštovati, pri čemer pa je treba izpostaviti, da preden se spoštuje vsebino pogodb, je potrebno, da so le te zapisane v svoji pravilni obliki, sicer je že uvodoma lahko težava s pravno veljavnostjo pogodbe.

 

Splošni pogoji poslovanja

Pisarna ima široke izkušnje pri sestavi splošnih pogojev poslovanja za naše stranke, pri čemer so lahko le-ti kratki in natančno oblikovani, jedrnati, jasni ali pa daljši in zajemajo široko področje delovanja posamezne stranke.

 

Pogajanja

V pisarni se trudijo dvigniti nivo in pomen pogajanj ter sklepanja pogodb na evropsko ali celo ameriško raven, pri čemer imajo izkušnje tako pri sestavi pogodb in pogajanjih pri slovenskih in tudi tujih (angleških) pogodbah.

Medijsko pravo in internet

Medijsko pravo

Odvetniška pisarna Petek je specializirana na področju medijskega prava. Njihovo poslanstvo in vizija v povezavi z mediji je dvostranska. Prvič, medijem pomagajo pri poročanju, ki je še vedno zanimivo, privlačno in obenem objektivno ter v okvirih pravnih norm. Drugič, medijem in posameznikom pomagajo pri varovanju zasebnosti in drugih osebnostih pravic posameznikov. Menijo namreč, da je mogoče dobro poročati in ob tem še vedno spoštovati pravice posameznikov.

 

Internet

Pisarna se ukvarja z internetom tako v povezavi z gospodarskim pravom kakor tudi v povezavi z različnimi objavami na internetu kot mediju. V gospodarskih zadevah je internet pomemben zlasti v povezavi s pravnimi obvestili, obvestili o zasebnosti, piškotkih in zlasti splošnih pogojih poslovanja.

Človekove pravice - evropski spori

Včasih slovenska sodišča ne sodijo v skladu z ustavo in evropskimi predpisi, včasih celo arbitrarno, pri tem pa kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine. Reševanje teh vprašanj zahteva poglobljene študije teorije in (zlasti tuje) sodne prakse.

 

Zakaj izbrati Odvetniško pisarno Petek?

 

Zato, ker so pri vlaganju pritožb izjemno uspešni. Vsak posamezni primer natančno preučijo in ugotovijo možnosti za uspeh. ESČP sprejme v obravnavo približno 11 % zadev (v letu 2013 je bilo sprejetih 11.000 zadev od vloženih 101.000), pisarna je v njihovih zadevah 75 % uspešna, pri čemer velja izpostaviti, da so v zadevah, kjer niso bili uspešni, to tudi predvideli in predstavili stranki.

Kazniva dejanja in prekrški

Odvetniška pisarna Petek uspešno deluje na področju kaznivih dejanj in prekrškov. Odvetnik dr. Marko Petek je bil namreč 12 let zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, Policija, kjer je opravljal različna dela in naloge. Večji del svojega delovanja na policiji se je ukvarjal tudi s kaznivimi dejanji in prekrški. Na koncu svoje policijske kariere je deloval na področju gospodarskega kriminala, zato se Odvetniška pisarna Petek ukvarja tudi s specifičnimi kaznivimi dejanji s področja gospodarskega kriminala.

Gospodarsko in delovno pravo

Gospodarsko pravo

Odvetniška pisarna Petek pomaga, svetuje in zastopa družbe, samostojne podjetnike, pravne osebe javnega prava, zavode, društva, državne organe in gospodarska združenja. Strankam svetujejo pri ustanovitvah družb in statusnih spremembah, pripravljajo in pregledujejo gospodarske pogodbe, zastopajo pred sodišči in drugimi organi, svetujejo v zvezi z inšpekcijami, prekrški in v delovnopravnih zadevah.

 

Stečajno pravo

V pisarni zastopajo tako upnike, kot dolžnike. Uredijo prijavo terjatev v stečajne postopke in postopke prisilne poravnave ter v primeru, da je terjatev sporna, upnika zastopajo v sodnem postopku uveljavljanja terjatve. Ščitijo interese upnika, vlagajo izpodbojne tožbe in iščejo premoženje, ki ga dolžniki skrivajo, da bi se izognili plačilu obveznosti. Dolžnikom, ki jim grozi stečaj, pa svetujemo, kako na zakonit način zaščititi svoje osebno premoženje ter kako lahko njihovi družinski člani ločijo svoje premoženje in se izognejo odgovornosti za tuje dolgove.

 

Delovno pravo

Delovnopravna vprašanja zadevajo tako delodajalce kot delavce. Pisarno odlikuje individualni pristop do vsake stranke, pri čemer predstavljenemu problemu poskušajo najti celostno rešitev ter nudijo širšo osvetlitev zadeve, kot zgolj izpostavljeno.

Odškodnine

V pisarni strankam, ki so utrpele kakršnokoli škodo, pomagajo na način, da najprej preverijo, ali je škodo sploh mogoče uveljavljati in kakšne so možnosti za uspeh. V nadaljevanju poskušajo oceniti, kakšno višino škode bo stranka dobila skladno s sodno prakso. Opozoriti velja, da slovenska teorija in sodna praksa (na žalost) ne stojita na stališču, da se oškodovancu povrne škoda, ki jo je imel v smislu, da se vzpostavi stanje, kot pred nesrečo, v obliki denarne odškodnine. Naš pravni sistem temelji na satisfakciji, ki naj vsaj v nekem (ne celotnem) obsegu povrne škodo. Navedeno pomeni, da so odškodnine bistveno nižje od tistega, kar bi nekomu moralo biti povrnjeno za neko povzročeno škodo. To se zlasti nanaša na nematerialno (nepremoženjsko) škodo. Pri premoženjski škodi se običajno le-ta v večjem delu dobi tudi povrnjena.

Posvetujte se

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se