Natisni Natisni

PIT revizija d.o.o.

(15)

Podjetje Pit revizija d.o.o., ki je bilo ustanovljeno v letu 1990 in registrirano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, deluje v lastnih poslovnih prostorih v obrtno industrijski coni Trzin. Osnovna dejavnost podjetja je revidiranje, ocenjevanje vrednosti ter podjetniško in poslovno svetovanje na vseh področjih gospodarstva in negospodarstva.

PIT revizija d.o.o.

Špruha 19

1236 Trzin

Telefon
01 562 15 79
Fax
01 562 15 78
Spletna stran
Kontaktna oseba
Viktorija Vehovec
TRR
SI56 0230 9001 4070 491
(NLB d.d.)
Matična št.
5306043000
ID za DDV
SI98450603

Pošljite povpraševanje

Ime
E-mail
Telefon
Sporočilo

Kljub zaključku procesa lastninskega preoblikovanja in drastičnem zmanjšanju obsega poslovanja na tem področju, stranke, ki so bile zadovoljne s storitvami podjetja, še vedno zagotavljajo delo za 6 redno zaposlenih strokovnjakov: dve pooblaščeni revizorki, pooblaščeno ocenjevalko vrednosti podjetij in davčno svetovalko. Zaposleni imajo dolgoletne izkušnje na širšem področju gospodarstva kot na primer: investicijskem področju, vrednotenju premoženja in poslovanja podjetij ter finančno računovodskih poslih.

 

V več kot 20 letih uspešnega delovanja na omenjenih področjih je storitve podjetja koristilo preko 500 pravnih subjektov, ki so se prepričali v profesionalno, kvalitetno in korektno izdelavo naročenih projektov.

Storitve

Ocenjevanje vrednosti

Ocenjevanje vrednosti zajema vrednotenje podjetij - družb, nepremičnega premoženja - nepremičnin, premičnega premoženja - strojev in opreme ter neopredmetenih sredstev.

 

Nameni ocenjevanja vrednosti podjetij:

 • nakup ali prodaja družb, delnic ali poslovnega deleža,
 • izvedba dokapitalizacije,
 • združitev, oddelitev, pripojitev (določitev menjalnega razmerja),
 • ugotavljanje dobrega ali slabega imena - "goodwilla" ali "badwilla",
 • svetovanje pri izvedbi postopka prevzema,
 • izdelava delitvene bilance v primeru sodnih sporov,
 • ugotavljanje optimalne strukture kapitala,
 • pomoč pri ostalih strateških finančnih odločitvah.

 

Nameni ocenjevanja vrednosti sredstev:

 • prodaje in nakupa na prostem trgu,
 • prodaje poslovno nepotrebnih sredstev,
 • uskladitve knjigovodskih vrednosti po slovenskih in mednarodnih računovodskih standardih,
 • pridobivanja hipotekarnih posojil (zastava pri banki...) itd.

 

Ocenjevanja vrednosti neopredmetenih sredstev zajema:

 • blagovne znamke,
 • licence in patente,
 • posebna znanja zaposlenih ali
 • drugih neopredmetenih sredstev za različne namene.

Ekonomsko svetovanje

Ekonomsko svetovanje vključuje naslednje storitve:

 

 • izdelavo investicijskih elaboratov,
 • izdelavo analiz poslovanja za različne potrebe,
 • Izdelava poslovnih načrtov in poročil,
 • izdelavo izvedeniških mnenj za ekonomsko finančno področje in vrednotenje za potrebe sodišč,
 • izdelavo načrtov finančne reorganizacije za postopke prisilne poravnave,
 • sodelovanje v strokovnih ekipah za sanacijo oz vodenje podjetij,
 • načrtovanje, ustanavljanje in vodenje podjetij, institucij in razvojnih projektov,
 • svetovanje malim, srednje velikim in velikim podjetjem na področju financ ter investicijskih vlaganj,
 • svetovanje managementu, nadzornim svetom in lastnikom pri poslovnih odločitvah,
 • svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb skladno z ZGD.

Revidiranje

Revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov

Pristop k reviziji temelji na visoko razviti metodologiji, ki je skladna z Mednarodnimi standardi revidiranja, podprta s računalniškim orodjem in se osredotoča na:

 

 • temeljito razumevanje poslovanja naročnika, tako glede zunanjih vplivov in notranje organizacije kot glede glavnih poslovnih tveganj,
 • ocenjevanje tveganja pomembnih napak in kontrol, ki so vzpostavljene za njihovo preprečevanje,
 • izbiranje primernih postopkov za pridobivanje zagotovil glede pomembnih postavk računovodskih izkazov,
 • nadzor in pregled opravljenih postopkov, da se zagotovi, da so bili izbrani postopki izvedeni in na njihovi podlagi sprejeti ustrezni sklepi,
 • oblikovanje mnenja in poročanje v skladu z zakonom in izbranimi računovodskimi standardi.

 

 

Druge revizijske storitve

 • spremljanje in ocenjevanje vzpostavljenih notranjih kontrol,
 • obvladovanje in upravljanje tveganj,
 • preverjanje zakonitost poslovanja in izboljševanje poslovanja. 

 

 

Podjetje izvaja dogovorjene revizijske postopke po navodilih naročnikov, izredne revizije in posebne revizije, predpisane z zakoni: revidiranje ustanovitev, pripojitev, združitev, delitev gospodarskih družb, revidiranje stvarnih vložkov, revidiranje na podlagi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Druge storitve

 • Davčno svetovanje za pravne osebe,
 • Sodna izvedenstva s področja ekonomije, ocenjevanja vrednosti podjetij in revidiranja.

Posvetujte se

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se