Natisni Natisni

ŠPICA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Računovodstvo in finančno svetovanje

(15)

Podjetje Špica d.o.o. posluje že več kot 20 let. V tem času so že nekatera stranke, ki jim zaupajo od ustanovitve, prerasle v srednje velika podjetja, zaupajo jim tudi tuje družbe.

ŠPICA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Cesta XV. Brigade 37

8330 Metlika

Telefon
041 685 792
Fax
07 305 95 23
Kontaktna oseba
Tatjana Adlešič
TRR
SI56 0315 2100 0001 204
(SKB d.d.)
Matična št.
5782783000
ID za DDV
SI90309944

Pošljite povpraševanje

Ime
E-mail
Telefon
Sporočilo
 • Vsaki stranki se posvetijo individualno,
 • E-računovodstvo vam omogoča hitre in vedno tekoče podatke,
 • Z medletnimi bilancami lahko načrtujete poslovni rezultat konec leta,
 • Visok nivo davčnih, računovodskih in pravnih storitev,
 • Skrbijo za celovito vodenje vašega podjetja,
 • Omogočamo hitra zamenjavo računovodskega servisa,
 • So natančni, predani in vedno v korak z vami,
 • Dobri poslovni običaji, zanesljivost in prijaznost.
Storitve

Knjigovodstvo in računovodstvo

Klasično knjigovodstvo: dokumentacijo zberete in dostavite v računovodski servis, kjer jih v celoti obdelajo in poknjižijo in vam posredujejo podatke, kot so naprimer odprte postavke, zaloge, medletni izkaz uspeha.

 

E-poslovanje: dostop do računovodskega programa, v katerega vnašate prevzem blaga, prevzem materiala, izdajate račune, oblikujete potne naloge. Dokumente prevzame računovodski servis injih dokončno knjiži in izdela vse računovodske, davčne in statistične obračune, osebne dohodke in ostale prejemke. Če ne želite knjižiti, vam omogočijo samo vpogled v vaše poslovanje, vse ostalo opravijo sami.

Računovodsko svetovanje

 • Pomoč pri zahtevnejših vprašanjih Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ob upoštevanju davčnih posledic na podlagi davka od dohodka pravnih oseb,
 • Izdelavo medletnih izkazov uspeha in bilanc stanja,
 • Izračun denarnih tokov,
 • Računovodsko predračunavanje,
 • Oblikovanje dolgoročnih rezervacij in časovnih razmejitev,
 • Celovit preventivni pregled glavne knjige in analitčnih evidenc ter računovodskih izkazov,
 • Svetovanje pri aktualnih vprašanjih.

Finančne storitve

 • Izdelava investicijskega  programa,
 • Izdelava poslovnega načrta,
 • Vodenje plačilnega prometa,
 • Priprava dokumentacije za potrebe bank,
 • Izdelava projekta pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev.

Davčno svetovanje

Svetovanje mikro, majhnim in srednjim pravnim in fizičnim osebam s področja:

 

 • Gospodarskega statusnega prava
 • Davka od dohodkov pravnih oseb
 • Davka na dodano vrednost
 • Dohodnine, socialnih prispevkov in delovne zakonodaje, vključno z zaposlovanjem tujcev v skladu s slovensko delovno zakonodajo
 • Prestrukturiranja podjetij, združitve in prevzemi gospodarskih subjektov
 • Davkov in prispevkov v insolventnih postopkih ( v primeru stečaja ali likvidacije subjekta)
 • Davek na promet nepremičnin in svetovanje pri odločanju med nakupom ali najemom
 • Računovodski in davčni vidiki naložbenih nepremičnin.

 

 

Pri davčnem svetovanju upoštevajo želje naročnikov, ki jim lahko:

 

 • Pripravijo pisna pojasnila na njihova vprašanja,
 • Na osnovi sestanka, na katerih proučijo problematiko in dobijo prve inforamcije, predlagajo ustrezne rešitve,
 • Opravijo celovit pregled posameznih davčnih obračunov, kot je obračun davka od dohodka pravnih oseb, DDV, pravilen obračun plač in drugih  prejemkov iz delovnega razmerja, oslabitve in odpisi v skladu SRS,
 • Izračunajo davčna bremena pri zapiranju ali statusnem preoblikovanju s.p.-ja.

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje v sodelovanju z odvetniško družbo VESEL & DEVJAK Ljubljana na področjih:

 

 • Ustanavljanja gospodarskih družb,
 • Ustanavljanja s.p.,
 • Registriranja kmetijske dejavnosti,
 • Zaposlovanja in kadrovanja v skladu z delovno zakonodajo,
 • Zastopanja v davčnih in sodnih postopkih,
 • Davčno - pravnega preventivneega pregleda listin in poslovanja družbe,
 • E-izvršb,
 • Izdelave pravilnikov, pogodb,
 • Vodenja družbe v likvidaciji,
 • Osebnega stečaja, stečaja s.p. ali stečaja družbe.

Izobraževanje

Organizacija seminarjev, predavanj in posvetovanj o različnih tematikah po želji naročnika, ki se nanašajo na spremembe v slovenski zakonodaji s poudarkom na davčni zakonodaji, Slovenskih računovodskih standardih, zakonu o gospodarskih družbah in zakonodaji s področja insolventnosti.

 

Mag. Adlešič Tatjana je samostojna svetovalka, ki je predavala za SKB banko (njihove zaposlene), na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine, Nebra d.o.o. Ljubljana in po naročilu posamezne družbe na njihovih sedežih. Sodeluje in vabi k predavanjem tudi zunanje, kvalitetne in priznane strokovnjake.

Posvetujte se

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se